segunda-feira, 23 de julho de 2012

Timor Leste Partisipa Olimpiade 2012


Presidente Federasaun Timor Leste, Francisco Amaral, ofisiais 3 no atletas nain 4 to'o ona iha London, iha domingo (22/07), atu partisipa iha Olimpiade 2012 nebe sei halo iha London, 27 de Julho to'o 12 de Agostu.

Augusto Ramos (27) no Juventina Napoleao (23) nudar atletas nebe preparadu ona atu partisipa iha eventu internasional ne'e. Juventina sei halai iha 5 de Agosto no Augusto sei halai dia 12 de Agosto.

CO

quarta-feira, 4 de julho de 2012

Olympic Torch Passed in Peterborough, 3-4 July 2012

Lincoln Road, 04/07


Embankment Peterborough, 03/07All Pictures Taken By:
Celso Oliveira