domingo, 28 de fevereiro de 2010

Festa Valentine Day
Timor oan selebra festa "Valentine" iha sabadu kalan, 13 fulan Fevereiru tinan ida ne'e iha Cafe 24, Peterborough, Inglaterra.
Koordenador hosi festa ida ne'e maka Ameta Body no Arola.